Bruk av e-post

Selv om flere av de store teknologiselskapene og epost leverandørene har bengynt å sikre e-post kommunikasjonen som går på Internett med kryptering, er e-post fortsatt å regne som en usikker kommunikasjonskanal du ikke skal bruke for å sende sensitiv informasjon eller fødelsnummer gjennom.

Bedrifter bør helller ikke benytte e-post for å sende konfidensiell informasjon for å unngå at opplysninger kommer på avveie.

Mange leser bedriftens e-post på sin telefon, nettbrett eller på sin hjemme-pc. I mange familier er det også slik at ektefelle og barn bruker samme enheter der hvor det er tilgang til bedriftens e-post på. Dette gjør at konfidensiell og sensitiv informasjon kan komme til personer som ikke skal ha tilgang til dette. Konfidensiell informasjon bør ikke sendes på e-post, og senstiv informasjon skal ikke sendes med e-post.

For å få bedre sikkerhet av dokumenter og meldinger som sendes gjennom Internett så kan tjenester som heisann.no benyttes for å redusere risikoen for at informasjon kommer på avveie.