Om samtykke

Det er mange misforståelser rundt samtykke og ny personopplysningslov. Bruk av samtykke er en av seks grunnlag for å lovling kunne behandle personopplysninger.

Dersom behandlingen av personopplysninger er nødvendig for å oppfylle en avtale den registerte er part i, så er vilkårene for behandling av personopplysninger lovlig.

De fleste er for eksempel kunde av et strømselskap og deres behandling er personopplysninger vil ikke være basert på samtykke, men som en del av avtalen du har med dem. De kan imidlertid ikke bruke personopplysningene dine til et annet formål enn de er samlet inn til. Dersom de for eksempel skal benytte personopplysningene dine til å selge andre tjenester så skal dette være basert på et samtykke.

Men bør heller ikke basere en arbeidsavtale på samtykke. En arbeidsgiver er pliktig til å betale skatter, pensjon og andre offentlige rapporteringer og er derfor nødt til å behandle personopplysninger til de ansatte. En arbeidsgiver som baserer behandlingen av de ansattes personopplysninger på samtykke kan få problemer med å oppfylle de lovpålagte pliktene de har.

Når det nye regelverket trer i kraft må mange bedrifter innhente samtykke for bruk av personopplysninger. Et samtyke må kunne dokumenteres og skal kunne trekkes tilbake enkelt fra den registrerte.

Artikkel 6 og 7 i ny personopplysningslov omhandler behandlingens lovlighet og vilkår for samtykke.